به همت شهرداری خوی؛

اجرای عملیات آسفالت ریزی کوچه مهستان در منطقه دروازه ماکو

نهضت آسفالت ادامه دارد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی در کوچه مهستان منطقه دروازه ماکو توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

آسفالت ریزی

عملیات آسفالت ریزی در کوچه مهستان منطقه دروازه ماکو