استمرار عملیات عمرانی؛

اجرای عملیات آسفالت ریزی بلوار شهید میرزا ابراهیم خویی کوی ولیعصر(عج)

استمرار پروژه های عمرانی شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی بلوار شهید میرزا ابراهیم خویی کوی ولیعصر(عج) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

آسفالت ریزی شهرک ولیعصر خوی

اجرای عملیات آسفالت ریزی بلوار شهید میرزا ابراهیم خویی کوی ولیعصر(عج)