در راستای رفع مطالبات مردمی؛

اجرای عملیات آسفات ریزی خیابان پژوهش ٢ و کوچه‌های اطراف

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفات ریزی خیابان پژوهش ٢ و کوچه‌های منتهی به آن توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

آسفالت ریزی

اجرای عملیات آسفات ریزی خیابان پژوهش ٢ و کوچه‌های اطراف