اجرای سنگ فرش چینی در خیابان۲۰متری شهید پناهقلی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، اجرای سنگ فرش چینی در خیابان۲۰متری شهید پناهقلی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی عملیاتی شد.