به همت شهرداری خوی؛

اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد در دو نقطه شهر خوی

اجرای رای ماده صد در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پلیس ساختمان شهرداری خوی، دو بنای احداثی غیر مجاز واقع در جاده قطور ورودی باغ دلگشا و ابتدای جاده وار را با توجه به رای های کمیسیون ماده صد اجرا کرد.

اجرای رای ماده صد

اجرای رای تخریب کمیسیون ماده صد در دو نقطه شهر خوی