#زندگی_جاریست

اجرای برنامه های فرهنگی در کمپ های اسکان اضطراری

اجرای برنامه های فرهنگی در کمپ های اسکان اضطراری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، برنامه های متعدد فرهنگی در کمپ های اسکان اضطراری در حال برگزاریست

براساس این گزارش گروه های هنری با حضور در کمپ های اسکان اضطراری و اجرای برنامه های مفرح برای همشهریان زلزله زده خویی تلاش در ایجاد فضای مناسب روحی برای همشهریان هستند