به مناسبت شهادت امام رضا (ع)؛

اجتماع مردمی امام رضایی ها شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،اجتماع مردمی امام رضایی ها شهرستان خوی، با حضور مسئولین شهرستانی و مردم متدین شهر دارالمومنین خوی در میدان بسیج برگزار شد.