برای اولین بار در خوی؛

آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی شهر خوی

قهرمان شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اعضای شورای اسلامی شهر و همت مضاعف مجموعه مدیریت شهری و با همکاری اداره ورزش و جوانان، تجلیل از مدال آوران و قهرمانان شهر در رشته های مختلف ورزشی برای اولین بار در خوی برگزار شد.

تجلیل از مدال آوران خوی

آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی شهر خوی