شهردار خوی؛

آموزش؛ اصلی برای توسعه

آموزش، اساس مهم هر مجموعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور عنوان کرد: شهرداری خوی در راستای ارتقای دانش کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه همچنین آموزشهای شهروندی نسبت به برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی اقدام می‌کند.

وی تاکید کرد: کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان برای بروزرسانی دانش تخصصی حوزه های مختلف، طی نیمه‌ اول سال برگزار شده و همزمان در مجموعه های خانه محله و پارک بانوان همچنین پارک ترافیک نسبت به ارائه آموزشهای مختلف توانمندسازی خانواده ها اقدام کرده‌است.

شهردار خوی با اشاره به نقطه هدف این آموزش گفت: کارگاه آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در روابط عمومی های شهرستان خوی طی دو هفته گذشته با حضور یکی از اساتيد برجسته حوزه رسانه و روابط عمومی استان آذربایجان غربی برای کارکنان روابط عمومی‌ها و فن آوری اطلاعات شهرداری‌های مذکور و اهالی رسانه ها برگزار شد.

شهردار خوی اظهار داشت: این دوره تخصصی و دوره های ضمن خدمت برگزار شده دارای گواهینامه معتبر از استانداری آذربایجان غربی است.

آموزش

آموزش؛ اصلی برای توسعه