عضو شورای اسلامی شهر خوی ؛

محیط زیست سالم ، موثر در پرورش انسانهای تندرست و زندگی بهتر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حمیدرضا عمرانی گفت : سلامت شهروندان از مسائل مهم شورای ششم است و در این باره مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر برای همراهی و هم افزایی با دانشگاه علوم پزشکی خوی از آمادگی کامل برخوردار است.

رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و تعاون شورای شهر با اشاره به نیاز کمیسیون در استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی مشاورین گفت: برای اتخاذ بهترین تصمیم در مناسبترین لحظه از ظرفیت گسترده نخبگان فکری، فعالان محیط زیست و بهداشت بهره خواهیم برد.

وی در ادامه بیان کرد : محیط زیست سالم و طبیعی برای پرورش انسانهای سالم، تندرست و توسعه‌یافته، موثر است. از اینرو مهمترین وظیفه این کمیسیون ایجاد فضای سالم برای زندگی بهتر است.

عمرانی افزود: تقویت و حمایت از معاونت خدمات شهری در جهت پاکسازی فضای عمومی شهر و رفع آلودگیهای شهری، نظارت بر عملکرد شهرداری در اجرای طرحهای مرتبط با محیط زیست و فضای عمومی شهر، جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارائه طرحهای مرتبط، بررسی وضعیت دفنگاه زباله‌های شهر ، تلاش برای پاکسازی محیط زیست شهری، بازدید و نظارت مستمر از پروژه‌ها و فعالیتهای مرتبط با خدمات شهری و نظافت عمومی و تلاش برای ایجاد شرایطی امن و دارای رفاه عمومی در شهر از برنامه‌هایی است که کمیسیون بهداشت، درمان و تعاون شورای اسلامی شهر دنبال می کند .

وی در پایان خاطرنشان کرد : این کمیسیون در صدد افزایش روحیه و سلامت روحی شهروندان ، از برنامه های شاد و مفرح حمایت های لازم را انجام می دهد تا خدمتی برای مردم عزیز شهر خوی انجام داده باشد .