طنین بهار عبادت در جای جای شهر؛

آماده سازی فضای شهری بمناسبت سال نو و ماه مبارک رمضان توسط مجموعه مدیریت شهری

بهار عبادت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فضای شهری بمناسبت سال نو و ماه مبارک رمضان با نصب المان، بنر، توزیع بروشور و غیره توسط مجموعه مدیریت شهری آماده سازی شده است.

آماده سازی شهر توسط شهرداری خوی

آماده سازی فضای شهری بمناسبت سال نو و ماه مبارک رمضان توسط مجموعه مدیریت شهری