برای جلوگیری از خسارات به منازل مسکونی؛

آماده سازی سیل بند در مسیر رودخانه قودوخ بوغان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛  سیل بند در مسیر رودخانه قودوخ بوغان برای جلوگیری از خسارات به منازل مسکونی محدوده رودخانه در زمان وقوع سیل توسط اکیپ های ناحیه ۲ معاونت خدمات شهری شهرداری خوی آماده سازی گردید.