آماده سازی بستر میادین و رفیوژهای وسط معابر جهت کاشت گل

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،آماده سازی بستر میادین ورفیوژهای وسط معابر جهت کاشت گل توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی آغازشده است.

گفتنی است  آماده سازی میدان مادر و رفوژ بلوار شهید آصفی به اتمام رسیده و طی روزهای آتی عملیات کاشت گل وگیاه آغاز می شود.