در راستای رفع مطالبات مردمی؛

آماده سازی، زیرسازی و سنگ فرش چینی در خیابان استاد شهریار

پروژه عمرانی در خیابان استاد شهریار

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، خیابان استاد شهریار توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آماده سازی، زیر سازی و سنگفرش چینی شد.

استاد شهریار

آماده سازی، زیرسازی و سنگ فرش چینی در خیابان استاد شهریار