به همت شهرداری خوی؛

آغاز کلاسهای آموزشی پارک ترافیک با مسئول آموزشهای پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خوی

آغاز کلاسهای آموزشی پارک ترافیک

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کلاسهای آموزشی پارک ترافیک با مسئول آموزشهای پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خوی به همت اداره آموزش شهرداری خوی آغاز شد.

پارک ترافیک

آغاز کلاسهای آموزشی پارک ترافیک با مسئول آموزشهای پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خوی