به توجه به آشنایی دانش آموزان با مفاهیم راهنمایی و رانندگی انجام شد؛

آغاز کلاسهای آموزشی رایگان آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی در پارک ترافیک

واحد آموزش شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کلاس های آموزشی رایگان آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی ویژه کودکان و دانش آموزان در پارک ترافیک شهرداری توسط اداره آموزش شهرداری با همکاری آموزش های ویژه مدارس شهرستان خوی آغاز شد.

دوره اول آموزش فرهنگ ترافیکی برای بیش از ۲۰ مدرسه ابتدایی شهرستان خوی در حال اجرا است.

اداره آموزش شهرداری خوی برگزار کرد

آغاز آموزش مفاهیم راهنمایی و رانندگی ویژه دانش آموزان