# پروژه‌های عمرانی

آغاز پروژه‌های عمرانی شهرداری خوی پس از اقدامات نوروزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی سازه بزرگ تبلیغاتی معرفی شهر خوی طی سالهای گذشته در شهر راهی ایواوغلی نصب شده بود که سال گذشته به دلیل اجرای پروژه‌ ساماندهی این سه راهی از محل قبلی حذف و طی روزهای اخیر برای اکران طرح های مختلف معرفی خوی در محدوده این سه راهی از سوی شهرداری خوی در حال آماده سازی محل نصب بوده و بزودی طرح های مختلف شناساندن ظرفیتهای مختلف خوی در این سازه بزرگ در سه راهی مذکور نصب خواهد شد