با توجه به مطالبات مردم ؛

آغاز مطالعات مرمت و بازسازی بافت تاریخی و فرهنگی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ محمد صادق نژاد در جلسه مشترک مجموعه مدیریت شهری و مشاور طرح مطالعاتی حفاظت و احیا بافت تاریخی شهر خوی گفت : در راستای مرمت و بازسازی بافت تاریخی و فرهنگی شهر خوی که با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل راه و شهرسازی با تهیه مشاور مطالعات و احیای بافت تاریخی ، هم اکنون بصورت میدانی شروع شده است .

این جلسه که با موضوع بررسی مسائل و چالش های پیش روی طرح حفاظت و احیا بافت تاریخی شهر خوی برگزار شد ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خوی ، مدیران شهرداری منطقه یک و دو و نیز نمایندگان مهندسین مشاور عمارت خورشید در محل شهرداری خوی حضور داشتند که بر اهمیت احیای بافت تاریخی پرداخته شد .

نائب رئیس شورای اسلامی شهر همچنین بیان کرد : با عنایت بر اینکه بافت تاریخی و میراث فرهنگی یکی از مشکلات صنعت ساختمان بوده و ۱۱۰ هکتار از مجموعه شهر را بافت تاریخی و میراث فرهنگی در برگرفته است ؛ لذا یکی از مطالبات اصلی اعضای شورای اسلامی شهر ، تهیه طرح براساس واقعیت ها می‌باشد.

وی ادامه داد : در راستای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی شهر و همچنین روان کاری ضوابط بصورت واقعیت ها با منطبق به ضوابط طرح تفصیلی تهیه و تدوین گردد .

در پایان ، نائب رئیس شورای اسلامی شهر خوی از مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی در احیا و مرمت بافت تاریخی قدردانی نمود .