در راستای رفع مطالبات مردمی؛

آغاز عملیات زیر سازی و آماده سازی کوچه خرماچیلار

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیر سازی و آماده سازی کوچه خرماچیلار از منطقه پنج تن آل عبا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آغاز شد.

زیرسازی

آغاز عملیات زیر سازی و آماده سازی کوچه خرماچیلار