تکاپوی شهرداری خوی؛

آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه منتهی به خیابان شهید رزمجو

خوی در مسیر پیشرفت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه منتهی به خیابان شهید رزمجو (جاده بولاماج) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آغاز شد.

زیرسازی کوچه منتهی با خیابان

آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه منتهی به خیابان شهید رزمجو