استمرار عملیات عمرانی؛

آغاز عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه دستگیری تقاطع بلوار احمد نیا

شهر در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه دستگیری تقاطع بلوار احمد نیا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.

زیرسازی

عملیات زیرسازی و آماده سازی کوچه دستگیری تقاطع بلوار احمد نیا