خوی در مسیر توسعه؛

آغاز عملیات جدول گذاری در بوستان “امید”

استمرار عملیات های عمرانی شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات جدول گذاری در بوستان درحال احداث “امید” در منطقه پنج تن آل عبا از پروژه های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آغاز شد.

عملیات جدول گذاری

عملیات جدول گذاری در بوستان درحال احداث “امید” در منطقه پنج تن آل عبا