کار شهر تعطیل پذیر نیست؛

آغاز عملیات آسفالت ریزی محوطه مزار شهدای گمنام خوی

نهضت آسفالت ریزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی محوطه مزار مطهر شهدا گمنام شهر خوی با دستور شهردار خوی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری آغاز شد.

آسفالت محوطه مزار شهدای گمنام خوی

آغاز عملیات آسفالت ریزی محوطه مزار شهدای گمنام خوی