با تلاش شبانه روی مجموعه مدیریت شهری ؛

آغاز عملیات آسفالت ریزی از میدان مدافعان حرم تا یدیلر در امتداد کمربندی شهید سلیمانی

شهردار خوی از آغاز عملیات آسفالت ریزی حدفاصل میدان مدافعان حرم تا یدیلر در امتداد کمربندی شهید سلیمانی خبر داد .

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور با اشاره به پروژه شهید سلیمانی عنوان کرد : مجموعه مدیریت شهری با در نظر گرفتن کاهش بار ترافیک شهر و نیاز مبرم به ایجاد کمربندی دور تادور شهر خوی ، شبانه روزی در جهت اتمام کمربندی شهید سلیمانی تلاش می کند.

وی از روند اجرای پروژه گفت و افزود : در حال حاظر آسفالت ریزی حدفاصل میدان مدافعان حرم تا یدیلر آغاز و لذا گاردریل و تابلوهای مورد نیاز کمربندی شهید سلیمانی نیز در فازهای آسفالت ریزی شده ، نصب و هر لحظه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود .

شهردار خوی در پایان اظهار کرد : با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش همکاران ما در مجموعه مدیریت شهری ، پروژه کمربندی شهید سلیمانی تا پایان فصل کاری سال جاری به بهره برداری کامل خواهد رسید .