در جلسه رسمی شورای شهر مطرح شد؛

آغاز طرح مطالعاتی تعیین حریم گسل های شهر خوی

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خوی برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حمیدرضا عمرانی رئیس شورای اسلامی شهر خوی در پایان جلسه رسمی شورا با تبریک روز حسابدار و روز دانشجو، با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: متأسفانه شهرستان خوی، در سال گذشته شاهد زمین لرزه های بسیاری بوده و از این رو خسارت های زیادی به واحد مسکونی وارد نمود.

وی افزود: بر این اساس شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری، بررسی گسل های شهر خوی را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز با پیشنهاد شهردار خوی، آغاز طرح مطالعاتی تعیین حریم گسل های این شهر را همزمان با ۳۰ شهر مختلف کشور به تصویب رساند.

رئیس شورای اسلامی شهر از سایر مصوبات این جلسه گفت و بیان کرد: تملک و مسیرگشایی یکی دیگر از سیاست های اصلی و راهبردی این دوره از اعضای شورای اسلامی شهر است که در این جلسه نیز توافق، تملک و مسیرگشایی چندین ملک در نقاط مختلف شهر به تصویب اعضای شورا رسید.

عمرانی تصریح کرد: توسعه غیر اصولی در خارج از محدوده شهر خوی، یکی از مشکلات حوزه شهرسازی محسوب می‌شود که این موضوع با موافقت کلیه اعضا، در دستور کار شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری خوی قرار گرفت.

جلسه رسمی شورای شهر

آغاز طرح مطالعاتی تعیین حریم گسل های شهر خوی