به جهت روانسازی بار ترافیکی شهر؛

آغاز اصلاح هندسی رفوژهای کناری تقاطع جهاد

اصلاح هندسی تقاطع چهاد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اصلاح هندسی در رفوژهای کناری تقاطع جهاد به جهت روانسازی بار ترافیکی شهر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی آغاز شد.

اصلاح هندسی رفوژهای کناری تقاطع جهاد

آغاز اصلاح هندسی رفوژهای کناری تقاطع جهاد