پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر

آغاز اجرای فاز اول پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر

آغاز اجرای فاز اول پروژه پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر حد فاصل میدان مرکزی تا ابتدای خیابان شهید صمدزاده با حضور اکیپ‌های عمرانی شهرداری خوی