رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی؛

آغازطرح توسعه ناوگان تاکسیرانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی

طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، غلامحسین رمضان زاده با تشریح این خبر افزود: حسب توافقات صورت گرفته بین اتحادیه حمل ونقل مسافر شهری کشور و شرکت فردا موتورز طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی دردستورکارقرار گرفته است.

وی ادامه داد: دراین طرح خودروی بنزینی متعلق به شرکت فردا موتورز B511 به رنگ زردخورشیدی با سطح آلایندگی یورو ۵ به قیمت روز درنمایندگی (قیمت کنونی۷۵۰ میلیون تومان) به متقاضیان واجد شرایط حقیقی و حقوقی واگذارمی گردد.

رمضان زاده بیان داشت: تسهیلات اعطایی ازطرف شرکت تامین کننده سیصد میلیون تومان باسود ۴درصدبا اقساط ۲۴ ماهه خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافر شهرداری خوی تصریح کرد: این طرح در قالب طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی است و متقاضیان واجد شرایط حقیقی و حقوقی با مراجعه به سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافرشهرداری خوی به آدرس بلوار شهید غروبی، طبقه اول ساختمان ترمینال بین المللی شهید درستی مراجعه و ثبت نام نمایند.

طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی

آغازطرح توسعه ناوگان تاکسیرانی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی