آشنایی پرسنل و سربازان وظیفه پادگان شهید شرفخانلو با اصول ایمنی و آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی ، این دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی در پادگان شهید شرفخانلو برگزار شد و شرکت کنندگان در این دوره ، روش های مقابله با آتش سوزی ها با استفاده از انواع خاموش کننده های دستی و نحوه پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی ها را فرا گرفتند .

سهیل نصرالهی مسئول برگزاری این دوره آموزشی در این باره گفت :

این دوره به منظور بالا بردن سطح آگاهی پرسنل و سربازان وظیفه این پادگان برای استفاده از خاموش کننده های دستی و پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی ها برگزار شد .