آشنایی پرسنل سازمان دامپزشکی خوی با اصول ایمنی و آتش نشانی

دوره آموزشی آشنایی کارکنان سازمان دامپزشکی خوی با اصول ایمنی و آتش نشانی زیر نظر مسئول آموزش سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی ، این دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی در محل سازمان دامپزشکی خوی برگزار شد و شرکت کنندگان در این دوره ، روش های مقابله با آتش سوزی ها با استفاده از انواع خاموش کننده های دستی و نحوه پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی ها را فرا گرفتند .