آسفالت ریزی ۲۹۴ هزار متر مربع از معابر شهری طی سال ۱۴۰۱

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور در تشریح این خبر بیان کرد: برای اجرای این میزان آسفالت که ۲۹۴ هزار متر مربع از معابر سطح شهر را در بر می‌گیرد ، ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی با بیان استمرار عملیات آسفالت معابر شهر خوی خاطرنشان کرد : با شروع سال جدید و فعالیت شبانه روزی همکاران ، ۲۲۴ تن آسفالت در سال جاری در مناطق دوگانه اجرا شده است.

شهردار خوی، با تأکید بر استمرار نهضت آسفالت در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در سال پیش رو نیز عملیات آسفالت پس از نیازسنجی و اولویت‌بندی انجام می‌شود که در این میان نقاط کم‌برخوردار سهم ویژه‌ای دارند.