آسفالت ریزی کوچه عرفان ١۴ کوی عرفان منطقه قره درویش

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ آسفالت ریزی کوچه عرفان ١۴ کوی عرفان منطقه قره درویش توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی عملیاتی شد.