خدمت شبانه روی ؛

آسفالت ریزی و آماده سازی میدان ایجاد شده در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛ آسفالت ریزی و آماده سازی میدان واقع در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی و محور خوی-رازی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد.