در. راستای بهبود فضای آموزشی ؛

آسفالت ریزی محوطه آموزشی ایستگاه آتش نشانی شهید حاجی قلیزاده

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، آسفالت ریزی محوطه آموزشی ایستگاه آتش نشانی شهید حاجی قلیزاده توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.