استمرار نهضت آسفالت ریزی؛

آسفالت ریزی شبانه بلوار زریاب خویی

نهضت آسفالت ریزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، باتوجه به رفع مطالبات مردمی، عملیات آسفالت ریزی بلوار زریاب خویی با دستور شهردار خوی بصورت شبانه توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری صورت گرفت.

آسفالت شبانه معابر خوی

آسفالت ریزی شبانه بلوار زریاب خویی