به همت شهرداری خوی؛

آسفالت ریزی در کوچه فانوس از منطقه پنج تن آل عبا

شهر در مسیر آبادانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی در کوچه فانوس از منطقه پنج تن آل عبا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

آسفالت ریزی

آسفالت ریزی در کوچه فانوس از منطقه پنج تن آل عبا