نهضت آسفالت ریزی ادامه دارد؛

آسفالت ریزی در کوچه دستگیری از بلوار شهید احمدنیا

نهضت آسفالت ریزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی در کوچه دستگیری از بلوار شهید احمدنیا توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

کوچه دستگیری آسفالت ریزی شد

آسفالت ریزی در کوچه دستگیری