تکاپوی شهرداری خوی در اتمام پروژه فاخر؛

آسفالت ریزی در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی و منطقه یدیلر آغاز شد

گام به گام در راستای اتمام کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی و منطقه یدیلر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

شهید سلیمانی

آسفالت ریزی در تقاطع کمربندی شهید سلیمانی و منطقه یدیلر آغاز شد