در راستای رفع مطالبات مردمی؛

آسفات ریزی کوچه نعیمی ۲

نهضت آسفالت اداما دارد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات آسفالت ریزی کوچه نعیمی ۲ توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

آسفالت

آسفات ریزی کوچه نعیمی ۲