به همت واحد آموزش شهرداری خوی ؛

آزمون آشنایی با تخلفات اداری ویژه کارکنان شهرداری خوی برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور ضمن اشاره به این مطلب اظهار داشت: دوره های ضمن خدمت کارکنان شهرداری خوی و سازمانهای تابعه بر اساس مولفه ها و منابع تعیین شده دوره های آموزشی شهرداریهای کشور در حال برگزاریست

شهردار خوی گفت: طی دو ماه اخیر بیش از ۸ دوره آموزشی برای کارکنان شهرداری برگزار شده و آخرین جلسه کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات اداری با حضور مدیر کل سابق دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی برگزار شده و آزمون ویژه این دوره برای کارکنان برگزار شد

وی تاکید کرد: در کنار آموزشهای گسترده فرهنگی و ورزشی در مجموعه فرهنگی بانوان در رشته های مختلف بزودی پارک ترافیک نیز با رویکرد آموزش ویژه ترافیک برای کودکان مجددا فعالیت خود را آغاز می کند و در حال بهسازی فضا و تجهیزات آموزشی است

شهردار خوی گفت: خانه محله شهرداری خوی نیز بزودی با پوشش بیش از ۱۵ رشته فرهنگی هنری مشاوره و بهداشتی و مذهبی فعالیت خود را از سر می گیرد

وی تاکید کرد: بیش از ۱۲ دوره آموزشی ضمن خدمت نیز برای همکاران شهرداری و سازمانهای تابعه پیش بینی شده که با دریافت مجوزهای لازم از استانداری در دستور کار قرار م

ی گیرد.