سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

آروند سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی مهندس حمید آروند طی حکمی از سوی شهردار خوی به سمت سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی منصوب شد

بر اساس این گزارش با حضور معاون خدمات شهری، مدیر منابع انسانی و مدیر ارتباطات‌ شهرداری ظهر امروز مهندس حمید آروند بعنوان سرپرست سازمان سیما و منظر شهرداری منصوب شده و از تلاش‌های مهندس ذوالفقار مرادی قدردانی شد

گفتنی‌است مهندس مرادی بزودی به افتخار بازنشستگی نائل خواهد شد.