در راستای اتمام پروژه فاخر؛

آخرین اقدامات پروژه کمربندی شهید سلیمانی در حال انجام است

کمربندی شهید سلیمانی در حال اتمام

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی اعم از آسفالت ریزی، جدول گذاری، نورپردازی و سایر اقدامات در پروژه کمربندی شهید سلیمانی جهت بهره برداری در سال جاری تداوم دارد.

گام های پایانی کمربندی شهید سلیمانی

آخرین اقدامات پروژه کمربندی شهید سلیمانی در حال انجام است