همزمان با سراسر کشور؛

آتش نشانان خوی نیز در پای صندوق های رای حضور یافتند

انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی هم پا با مردم، در پای صندوقهای رای در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور یافتند.

آتش نشانان در انتخابات

آتش نشانان خوی نیز در پای صنددوق های رای حضور یافتند