آئین رونمایی از سامانه جامع تاکسیرانی های شهری کشور

آئین رونمایی از سامانه جامع تاکسیرانی های شهری کشور

با حضور دکتر ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و دبیر مجمع و رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری خوی